Ante Mandić

Daniel Pikl
12 фебруара, 2019

Ante Mandić

Imao sam čast da učestvujem na drugoj Future Tourism Conference koja se održala u Budvi u maju 2018. godine. Konferencija okuplja međunarodnu publiku i pruža odličnu priliku da se upoznamo sa najnovijim trendovima u turističkoj industriji. Ovakve konferencije su od ključnog značaja za to da razumijemo trenutne izazove i da možemo malo napredovati i biti ispred njih, tako da ćemo do konferencije naredne godine imati rješenja za rešavanje svih tih izazova.