Prijava

 
Međunarodna naučna konferencija, 04-05.05.2019. – paket 1 - 100 EUR
U cijenu je uključeno: Objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
Međunarodna naučna konferencija, 04-05.05.2019. – paket 2 - 70 EUR, Za sve ostale autore rada osim autora koji prezentuje rad
U cijenu je uključeno: Objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
Međunarodna naučna konferencija, 04-05.05.2019. - paket 3, 50 EUR, Samo za studente
U cijenu je uključeno: Objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
 
 
 
Future Tourism konferencija, 06-07.05.2019. – paket 1 - 100 EUR
U cijenu je uključeno: prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
Future Tourism konferencija, 06-07.05.2019. – paket 2 - 50e, Samo za studente
U cijenu je uključeno: prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
 

Future Tourism konferencija i Međunarodna naučna konferencija, 04-07.05.2019.– paket 1 - 150 EUR
U cijenu je uključeno: prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, promotivni materijal, ručak u toku pauze.
Future Tourism konferencija i Međunarodna naučna konferencija, 04-07.05.2019. – paket 2 - 75 EUR, Samo za studente
U cijenu je uključeno: prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, promotivni materijal, ručak u toku pauze.