Poziv za učešće

 
 

FUTURE TOURISM

“Digitalna transformacija u turizmu“
Međunarodna naučna konferencija

U organizaciji Međunarodnog udruženja studenata turizma i hotelijerstva (IASTH) i Studentske organizacije „Turist” i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora

04-05. maj 2019. godine, Budva, Crna Gora

Predmet: Poziv za učešće

Poštovani,

U Budvi će se u periodu od 04. do 05. maja 2019. godine održati „Future Tourism” međunarodna naučna konferencija. Konferencija će se realizovati u organizaciji Međunarodnog udruženja studenata turizma i hotelijerstva (IASTH) i domaćina – Studentske organizacije „Turist” i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora.

Glavna tema predstojeće „Future Tourism” konferencije će biti „Digitalna transformacija u turizmu”. Trend koji svakim danom dobija sve veći značaj. Turizam je jedna od najbrže rastućih djelatnosti u svetu. Sama priroda turističke djelatnosti čini je idealnom za primjenu digitalnih tehnologija. Danas uz ogromnu konkurenciju neophodno je ponuditi kreativna rješenja koja će vas odvojiti od ostalih, oduševiti korisnike, omogućiti da uspostavite trajnu komunikaciju sa njima. Stavljajući naglasak na nove digitalne tehnologije može se značajno unaprijediti poslovanje u oblasti turizma i ugostiteljstva. U okviru konferencije održaće se nekoliko tematskih sesija.

Tematske sesije::

 1. Marketing, E-turizam i turistička politika
 2. Kreativne industrije i događaji u turizmu
 3. Motivacija, ponašanje i ljudski resursi u turizmu
 4. Obrazovanje u turizmu i nastavi
 5. Prirodni i kulturni resursi i tematske rute
 6. Ugostiteljstvo
 7. Gastronomija
Propozicije za prijavu naučnog rada:

Apstrakt je potrebno poslati u elektronskoj formi. Apstrakt treba da sadrži do 350 riječi (neuključujući imena autora i naziv fakulteta). Apstrakt, napisan u MS Word dokumentu koji temom odgovara jednoj od konferencijskih sesija, potrebno je poslati do navedenog roka na e-mail adresu: papers@ftcm.me

U apstraktu je potrebno jasno navesti svrhu, rezultate i zaključak istraživanja.

Prijava je potrebno da sadrži:

 • Naziv
 • Puno ime i prezime autora
 • Pun naziv ustanove iz koje autor dolazi
 • E-mail adresu autora
 • Apstrakt (300-350 reči)
 • Naznaku sesije konferencije

Jedna osoba ne bi trebala da bude autor/ko-autor na više od dva apstrakta.

Svi radovi podležu recenziji. Apstrakti prihvaćenih radova biće objavljeni u knjizi apstrakata, nakon Konferencije. Knjizi apstrakata biće dodeljen ISBN.

Zvanični jezik konferencije je engleski jezik.

Napomena: Autor rada je odgovoran za kvalitet prevoda rada.

Važni datumi:

Rok za predaju apstrakata 20.03.2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakata 01.04.2019.

Rok za uplatu kotizacije 15.04.2019.

Finalni program 15.04.2019.

Održavanje konferencije 04-05.05.2019. godine.

Informacije o kotizaciji
Akademska - 100 EUR
*Za sve ostale autore rada osim autora koji prezentuje rad – 70 EUR
Studentska – 50 EUR

Kotizacija obuhvata: Objavljivanje Vašeg apstrakta u knjizi apstrakata Konferencije (ISBN), CD izdanje knjige apstrakata, prisustvo svim sesijama Konferencije, sertifikat o učešću, pomotivni materijal, ručak u toku pauze.

Učesnicima konferencije organizator nudi dodatne usluge:

 • Svečena večera prvog dana konferencije 25 EUR
 • Izlet drugog dana konferencije Kotor i Perast 30 EUR

Rok za uplatu kotizacije i troškova dodatnih usluga je 15.04.2019. godine.

Srdačno Vas pozivamo da uzmete učešće u predstojećoj Future Tourism konferenciji. Organizacioni tim “Future Tourism“ konferencije.