Naučni odbor

  1. Dr Rade Ratković, Dekan, Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora
  2. Dr Đurđića Perović, Prorektor za nastavu, Univerzitet Crne Gore
  3. Dr Ivo Županović, Redovni profesor, Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora
  4. Dr Ilija Morić, Saradnik u nastavi, Fakultet za Turizam i hotelijerstvo, Kotor, Crna Gora
  5. Dr Miroslav Vujičić, Docent i pomoćnik direktora Departmana za Geografiju, Turizma i Hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  6. Dr Igor Stamenković, Docent, Departman za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  7. Dr Srđan Milošević, Docent, Fakultet za sport i turizam-TIMS, Univerzitet Educons, Novi Sad, Srbija
  8. Dr Jelena Farkić, Turistička organizacija Grada Novog Sada, Srbija
  9. Dr Filip Đoković, Dekan, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum, Valjevo, Srbija
  10. Dr Igor Kovačević, Docent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  11. Dr Marija Belij, Docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  12. Dr Marcel Vučetić, Viši predavač, Sveučilište VERN, Zagreb, Hrvatska
  13. Dr Ante Mandić, Saradnik istraživač, Ekonomski fakultet, Katedra za turizam i gospodarstvo, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  14. Dr Dino Mujkić , Docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  15. Dr Damir Demonja, Istraživački savetnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Departman za međunarodne ekonomske i političke odnose, Zagreb, Hrvatska
  16. Dr Rob Davidson, Izvršni direktor, MICE Knowledge, London, Velika Britanija
  17. Dr James Kennell, Glavni predavač, Departman za marketing, događaje i turizam, Fakultet za biznis, Grinič univerzitet, Velika Britanija
  18. Dr Sebastian Kaiser-Jovy, Profesor, Univerzitet Helibronn, Nemačka
  19. Dr Cezar Morar, Docent, Fakultet za geografiju, turizam i sport, Univerzitet Oradea, Rumunija
  20. Dr Tijs Van Es, Vođa projekta za preduzetničko obrazovanje, NHTV Univerzitet primenjenih nauka Breda, Holandija