Naučni odbor

 1. Dr Rade Ratković, Dekan, Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora
 2. Dr Đurđića Perović, Prorektor za nastavu, Univerzitet Crne Gore
 3. Dr Ivo Županović, Redovni profesor, Fakultet za biznis i turizam, Budva, Crna Gora
 4. Dr Ilija Morić, Saradnik u nastavi, Fakultet za Turizam i hotelijerstvo, Kotor, Crna Gora
 5. Dr Miroslav Vujičić, Docent i pomoćnik direktora Departmana za Geografiju, Turizma i Hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 6. Dr Igor Stamenković, Docent, Departman za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 7. Dr Srđan Milošević, Docent, Fakultet za sport i turizam-TIMS, Univerzitet Educons, Novi Sad, Srbija
 8. Dr Jelena Farkić, Turistička organizacija Grada Novog Sada, Srbija
 9. Dr Filip Đoković, Dekan, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum, Valjevo, Srbija
 10. Dr Igor Kovačević, Docent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 11. Dr Marija Belij, Docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 12. Dr Marcel Vučetić, Viši predavač, Sveučilište VERN, Zagreb, Hrvatska
 13. Dr Ante Mandić, Saradnik istraživač, Ekonomski fakultet, Katedra za turizam i gospodarstvo, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 14. Dr Dino Mujkić , Docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 15. Dr Damir Demonja, Istraživački savetnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Departman za međunarodne ekonomske i političke odnose, Zagreb, Hrvatska
 16. Dr Rob Davidson, Izvršni direktor, MICE Knowledge, London, Velika Britanija
 17. Dr James Kennell, Glavni predavač, Departman za marketing, događaje i turizam, Fakultet za biznis, Grinič univerzitet, Velika Britanija
 18. Dr Sebastian Kaiser-Jovy, Profesor, Univerzitet Helibronn, Nemačka
 19. Dr Cezar Morar, Docent, Fakultet za geografiju, turizam i sport, Univerzitet Oradea, Rumunija
 20. Dr Tijs Van Es, Vođa projekta za preduzetničko obrazovanje, NHTV Univerzitet primenjenih nauka Breda, Holandija