Glavni govornici

 

Juho Pesonen

Rukovodilac istraživanja E-turizma, Univerzitet Istočne Finske

Juho Pesonen je rukovodilac E-Turizam istraživanja na Univerzitetu Istočne Finske (UEF). Objavio je svoje istraživanje o digitalnoj djelatnosti u turizmu u visoko rangiranim akademskim časopisima i knjigama. Juho je takođe direktor Međunarodnog master programa za Turistički marketing i mendžement na Univerzitetu Istočne Finske. Član je odbora „Međunarodne Federacije za IT i putovanja&turizam“ i pomoćnik urednika časopisa „Informaciona tehnologija i turizam“. Posjeduje značajno iskustvo u istraživačkim i razvojnim projektima u Finskoj i Evropskoj Uniji i trenutno radi na projektu „Poseti Finsku“ u dizajniranju digitalnih mogućnosti nacionalne pametne turističke destinacije.

 

Prof. dr Sebastian Kaiser-Jovy

Heilbronn Univerzitet

Prof. dr Sebastian Kaiser-Jovy je profesor opšte poslovne administracije, posebno sportskog menadžmenta na Heilbronn Univerzitetu u Njemačkoj. On je pomoćnik urednik njemačkog časopisa za vježbanje i sportsko istraživanje (Ekonomija i Menadžment) i autor i koautor niza knjiga, poglavlja knjiga i članaka iz časopisa o sportskom menadžmentu. Njegovi istraživački interesi uključuju socioekonomske uticaje sporta i kulture, održivi turizam i menadžment turističke destinacije, organizaciono ponašanje. Sebastian redovno predaje na raznim međunarodnim univerzitetima i bio je na gostujući predavač na Univerzitetu u Letoniji/Riga, Ruskom Međunarodnom Olimpijskom Univerzitetu / Soči kao i na Univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 

Prof. dr Timo Becker

Macromedia Univerzitet Freiburg

Prof. dr Timo Becker je diplomirao poslovnu administraciju i menadžment umjetnosti i stekao doktorsku diplomu u humanistici. Do sada je radio na pozicijama kao što su: rukovodilac programa „bachelor“ studija marketinga i komunikacijskog menadžemnta i master programa digitalnog marketinga na Univerzitetu primijenjenih nauka u Kufsteinu, Austrija. Rektor Univerziteta umjetnosti i primijenjenih nauka u Freiburgu, Njemačka. Vođa medijske škole na Makromedija Univerzitetu primijenjenih nauka u Freiburgu, Njemačka. Profesor Becker je vodio istraživanje i bio gostujući predavač na institucijama kao što su: Heinz koledžu informacionih sistema u javnoj politici, „Carnegie Mellon“ Univerzitet u Pitsburgu, SAD; Izvršni MBA program, Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, SAD; Škola menadžmenta, Univerzitet u San Francisku, SAD.

 

Miroslav Vujičić

docent i pomoćnik direktora, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Miroslav Vujičić je docent na Univerzitetu u Novom Sadu i pomoćnik direktora za međunarodne projekte i mobilnost studenata i osoblja. Trenutno sprovodi tri međunarodna projekta:

  • Finansijski i administrativni menadžer na Erasmus + CB u HEI projektu (CULTURWB) čiji je cilj razvoj master kurikuluma i LLL kurseva u oblasti kulturnog turizma za regiju zapadnog Balkana.
  • Menadžer projekta strateškog partnerstva za mlade (DiCultYouth). Cilj projekta je mjerenje i razvijanje digitalne zrelosti unutar Omladine u zemljama partnerima projekta.
  • Finansijski i administrativni menadžer na projektu INTERREG-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija WATERTOUR: Razvoj vodenog turizma na vodnim putevima koji povezuju Mađarsku i Srbiju HUSRB.
Pored pomenutih tekućih projekata, realizovao je više domaćih i međunarodnih projekata, a bio je angažovan i kao stručnjak za projekte “SEE”, “INTERREG”, “RCC”, što mu je pružilo dobre menadžerske, finansijske, administrativne i istraživačke vještine. Objavio je 14 istraživačkih radova u časopisima sa Impakt Faktorom i više od 130 citata u bazi “Scopus”. Vođa programa, “BA Hons tourism”, “RVP” za Istočnu Evropu u “ITSA” mreži. Kao član odeljenja za akreditaciju posjeduje iskustvo u izradi studijskih programa, upravljanju osiguranjem kvaliteta. Direktor i jedan od osnivača “COTRIwb” (China Outbound Tourism Research Institute for Western Balkans ).